هلدینگ چابک (فناور بین الملل چابک)

داستان هلدینگ چابک از سال 1397 شروع شد و رفته رفته از سال 1401 کار خودش رو به‌صورت جدی شروع کرد. صاحبان چابک، این هلدینگ را برای حمایت از کسب‌وکارهای فناور محور را راه انداختند و با ساخت شرکت‌های زیرمجموعه خود به عنوان شرکت‌های دانش بنیان، در حال توسعه و پیشرفت هستند. صاحبان کسب‌وکارهای مختلف با استفاده از خدمات شرکت‌های زیرمجموعه چابک، می‌توانند از خدمات خود هلدینگ نیز استفاده کنند.
ما بسیار خرسندیم که اکنون با 500 نفر اعضای فعال، کار در مجموعه چابک را ادامه می‌دهیم و در آینده ای نه چندان دور، تعداد اعضای تیم خود را بیش‌تر می‌کنیم. تک تک اعضا در هلدینگ چابک، عضوی از خانواده بزرگ ما هستند. به همین دلیل همه افراد از کار با مجموعه ما رضایت دارند.

تهرانپارس

دانشگاه تهران

شهر ری