تفاوت مشتری (costumer) و مصرف کننده (consumer)

تفاوت مشتری (costumer) و مصرف کننده (consumer)

تفاوت مشتری و مصرف کننده، به نوع ارتباطی که هرکدام با کالا یا خدمات دارند، بازمی‌گردد. مشتری به فرد یا سازمانی اطلاق می‌شود که کالا یا خدمات را خریداری می‌کند، اما مصرف‌کننده به فرد یا سازمانی اشاره دارد که محصول یا خدمات را استفاده می‌کند یا مصرف می‌کند. به‌عبارت دیگر، مشتری از نظر تجاری کسی […]