در مصاحبه شغلی چطور به سوال «بزرگ‌ترین نقطه ضعف شما چیست» پاسخ دهیم؟

در مصاحبه شغلی

هنگام مصاحبه شغلی، سوالاتی مانند “بزرگ‌ترین نقطه ضعف شما چیست؟” ممکن است از شما پرسیده شود. این سوال به‌طور معمول برای ارزیابی سطح صداقت، انعطاف‌پذیری، و توانایی تحلیل و بهبود در محیط کار استفاده می‌شود. در پاسخ به این سوال، مهم است که شما به صداقت و انعطاف‌پذیری خود ابراز کنید و در عین‌حال بتوانید […]