رازِ شکوفایی خلاقیت: غوطه‌ور شدن در دنیای نوآوری باز (Open Innovation) و خلق ایده‌های ناب

نوآوری باز (Open Innovation) و خلق ایده‌های ناب

در دنیای متنوع فناوری امروزی، تاکید روی همکاری و اشتراک دانش و تجربه بین شرکت‌ها و استارتاپ‌ها بیش از هر زمان دیگری ضروری به‌نظر می‌رسد. نوآوری باز (Open Innovation) هم به‌عنوان رویکردی استراتژیک که از مرزهای سنتی تحقیق و توسعه فراتر رفته، به سازمان‌های مختلف این امکان را می‌دهد که به‌شکل بهینه‌تری از منابع خود […]